^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Małgorzata A. Basińska - psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktor habilitowany nauk humanistycznych. Specjalność naukowa: diagnoza psychologiczna, metody projekcyjne, psychologia kliniczna, psychosomatyka i psychologia zdrowia. Kwalifikacje zawodowe: specjalista psycholog kliniczny w zakresie problemów psychologicznych chorych somatycznie Zainteresowania naukowe: choroby autoimmunizacyjne; obraz psychologiczny, somatyzacja; zasoby indywidualne jednostki a jej funkcjonowanie w pracy, metody kwestionariuszowe i projekcyjne. Zainteresowania pozanaukowe: czytanie książek, ogrodnictwo, rekreacja fizyczna.

 

Copyright © 2013  Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Bydgoszczy !