^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Od dnia 1 stycznie 2016 r. składka członkowska wynosi 100,00 zł  (dla studentów 50,00 zł)

 

Nowy Członek Oddziału wnosi opłatę wpisową w wysokości 50 zł.

 

Składkę oraz opłatę wpisową nowy Członek Oddziału zobowiązany jest wnieść po uzyskaniu
potwierdzenia o przyjęciu do Oddziału PTP.

 

Wysokość składki ustalona została przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego, które odbyło się w dniach 27-29.11.2015 r.

 

Termin płatności składki: do czerwca za bieżący rok kalendarzowy

 


 
Członkowie Oddziału PTP w Bydgoszczy wnoszą opłaty na następujący numer konta:

 

PKO BP S.A. 96 1020 1462 0000 7802 0130 0649

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Oddział w Bydgoszczy
ul. Staffa 1
85-867 Bydgoszcz

z dopiskiem: Imię, nazwisko, rodzaj opłaty np. "składaka członkowska za rok ...." lub "wpisowe + składka członkowska za rok ..."

 


 

 

Copyright © 2013  Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Bydgoszczy !