^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dlaczego warto należeć do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Oddział w Bydgoszczy?

 

 
Korzyści indywidualne i środowiskowe, jakie zapewnia członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychologicznym to:

  1. uzyskiwanie merytorycznego wsparcia w przypadku potrzeby odwołania się do standardów uprawiania zawodu psychologa
  2. korzystanie z wypracowywanych przez Towarzystwo zasad i reguł zawodowych obowiązujących w różnych dziedzinach działalności psychologów
  3. potwierdzanie własnych kompetencji i umiejętności zawodowych w postaci rekomendacji, licencji  i certyfikatów: certyfikat psychoterapeuty, certyfikat superwizora, certyfikat trenera grupowych treningów edukacyjnych, licencja dla psychologów prowadzących badania osób starających się o zezwolenie na broń, rekomendacje w zakresie stosowania i interpretacji określonych testów uprawniające do samodzielnego szkolenia psychologów w posługiwaniu się tymi testami
  4. zmniejszenie opłat przy uczestniczeniu w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz przy prenumeracie czasopism wydawanych przez Towarzystwo - Nowiny Psychologiczne i Przegląd Psychologiczny
  5. rozstrzyganie sporów między członkami Towarzystwa
  6. chronienie narzędzi i metod pracy psychologa
  7. czuwanie nad etyką zawodową
  8. wymiana informacji o placówkach
  9. udział w zebraniach Oddziału, które popularyzują współczesne doniesienia naukowe z zakresu psychologii
  10. uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego, organizowanych i dofinansowywanych przez Zarząd Oddziału PTP w Bydgoszczy

Copyright © 2013  Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Bydgoszczy !