^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szanowni Państwo.

Serdecznie zapraszamy na Zebranie Oddziału w Bydgoszczy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, które odbędzie się 5 kwietnia o godzinie 17:00 w Instytucie Psychologii UKW przy ul. Staffa 1.

W ramach zebrania dr n. społ. Michalina Sołtys wygłosi wykład pt. Wybrane poznawcze uwarunkowania poczucia jakości życia osób z niewydolnością serca.

Ponadto, na zebraniu poruszone zostaną bieżące sprawy, w tym przekazane zostaną nowe informacje na temat ustawy o zawodzie psychologa oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Delegatów PTP w 2018 roku.

 

 

Z poważaniem

 Przewodnicząca Oddziału PTP w Bydgoszczy

/-/ dr hab. Małgorzata A. Basińska, prof. UKW

Copyright © 2013  Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Bydgoszczy !