^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Plan pracy Oddziału PTP w Bydgoszczy na rok 2018

  1. Organizacja czterech spotkań w roku Zarządu Oddziału oraz dwóch spotkań w roku dla Członków Oddziału. Na każdym spotkaniu członków Oddziału planowany będzie wykład.
  2. Organizacja szkoleń z zakresu psychoterapii i diagnozy psychologicznej.
  3. Zmiana formy komunikacji z członkami Oddziału PTP w Bydgoszczy poprzez kontynuację wdrażania komunikacji e-mailowej.
  4. Popularyzacja działań Oddziału PTP w środowisku lokalnym.
  5. Dalszy udział przedstawicieli Zarządu Oddziału w pracach nad Ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Copyright © 2013  Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Bydgoszczy !