quick hookup sites speed dating speed dating dandenong ranges a good headline for a dating profile dating websites for serious relationships best sites dating dating in bay city mi english speed dating madrid speed dating revolution manchester robert speed dating winnipeg events is troy still dating gabriella best filipino ano ang dating pangalan ng iraq south asian online dating carbon 14 method dating destiny matchmaking apps hookup to creating an online dating profile proof against carbon dating live dating top chinese are aria and ezra dating in real life mauritius dating in london philippines 100 free dating sites matchmaking festival bulawayo hook the chivalry what is radioactive dating based on wikianswers aarp online dating someone 20 years older than me dating cousin group dating service chemistry behind carbon dating dating swansea tinder dating app download blackberry dating site waterford iphone 7 Plus spionage app site de rencontre gratuit adultères
^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
logo_GWNE_PTP
www.facebook.com Polskie Towarzystwo Psychologiczne Bydgoszcz 

Komitet Organizacyjny                                                       
Kujawsko-Pomorskiej
Izby Psychologów
ul. Leopolda Staffa 1
85-867 BydgoszczSzanowni Psychologowie województwa kujawsko-pomorskiego,


serdecznie dziękujemy za liczne głosy wsparcia dla inicjatywy powołania Kujawsko-Pomorskiej Izby Psychologów oraz przekazane przez Państwa dane osobowe na potrzeby zwołania 1 Regionalnego Zjazdu Psychologów naszego województwa.
            Niestety pojawiła się nieoczekiwana trudność, która może nam uniemożliwić dalsze działania. Otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
z którego wynika, iż Minister nie dysponuje dokumentami określonymi w art. 62 pkt.2 Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, które zostały lub miały zostać przygotowane przez, Komitet Organizacyjny Izb Psychologów w celu zgodnego z prawem powołania regionalnych izb psychologów.  
            Wiceprzewodniczącą tego Komitetu została w 2006 r. Przewodnicząca PTP - dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska i z przekazanych nam informacji wynikało, że możemy przystępować do powołania naszego Komitetu Organizacyjnego na podstawie dokumentów przesłanych nam w formie elektronicznej.
            Jednakże, z uwagi na fakt, iż jak twierdzi przedstawiciel Ministerstwa, nie dysponuje wspomnianymi dokumentami, zasięgnęliśmy opinii prawnej, z której wynika, że powołanie Kujawsko-Pomorskiej Izby Psychologów oraz działania Komitetu Organizacyjnego w obecnym charakterze mogą nie być zgodne
z przepisami przedmiotowej ustawy.
            W związku z powyższym wystosowaliśmy pismo do Wiceprzewodniczącej Krajowego Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów z prośbą o pomoc i pilne przesłanie brakujących dokumentów. Do tej pory nie otrzymaliśmy niezbędnych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
         Tak więc mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo prawne naszych działań z przykrością podjęliśmy decyzję o zawieszeniu z dniem 10.06.2014 r. działań Komitetu Organizacyjnego, do czasu przyjęcia przez Ministerstwo jednoznacznych rozstrzygnięć prawnych.Wiąże się to również z odwołaniem I Regionalnego Zjazdu Psychologów naszego województwa, który miał się odbyć 28 czerwca br. oraz zaprzestaniu działań zmierzających do powołania Kujawsko-Pomorskiej Izby Psychologów.
            Jednocześnie przygotowujemy pismo ? do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o pomoc
w intensyfikacji prac nad naszą ustawą. Niebawem otrzymają Państwu drogą mailową wzór tego pisma tak, aby każdy psycholog z naszego regionu mógł je wysłać listownie, jeśli uzna to za konieczne. Będzie to wyraz naszej zawodowej solidarności a zarazem troski o jak najszybsze uregulowanie prawne naszego statusu oraz powołanie samorządu zawodowego, który ma na celu m.in. reprezentowanie naszej grupy zawodowej przed organami władzy samorządowej i państwowej.
           
            W związku z zawieszeniem działalności Komitetu Organizacyjnego, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Przewodniczącego Komitetu,
z zastrzeżeniem, iż mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w przypadku reaktywacji Komitetu Organizacyjnego oraz przesłania do Państwa pisma, o którym mowa powyżej. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom czy instytucjom, a także nie będą Państwo za naszym pośrednictwem, otrzymywać żadnych ofert handlowych czy reklamowych.
Z chwilą powołania Kujawsko-Pomorskiej Izby Psychologów Państwa dane, zgodnie z wcześniejszymi pismami,  zostaną przekazane Przewodniczącemu Kujawsko-Pomorskiej Izby Psychologów do wykorzystania w statutowej działalności Izby.
           Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili mogą Państwo zgłosić sprzeciw przeciwko tej formie przechowywania danych, który będzie skutkował trwałym usunięciem danych osobowych z naszej bazy.

            Wyrażamy nadzieję, że w najbliższym czasie dojdzie do reaktywacji Komitetu Organizacyjnego i dalszych działań zmierzających do powołania Izby Psychologów naszego województwa.


Z poważaniem
oraz serdecznymi pozdrowieniami

/-/ mgr Krzysztof Piórowski
Przewodniczący KO


/-/ mgr Marta Gil-Budzyńska
Zastępca Przewodniczącego KO

Copyright © 2013  Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Bydgoszczy !