quick hookup sites speed dating speed dating dandenong ranges a good headline for a dating profile dating websites for serious relationships best sites dating dating in bay city mi english speed dating madrid speed dating revolution manchester robert speed dating winnipeg events is troy still dating gabriella best filipino ano ang dating pangalan ng iraq south asian online dating carbon 14 method dating destiny matchmaking apps hookup to creating an online dating profile proof against carbon dating live dating top chinese are aria and ezra dating in real life mauritius dating in london philippines 100 free dating sites matchmaking festival bulawayo hook the chivalry what is radioactive dating based on wikianswers aarp online dating someone 20 years older than me dating cousin group dating service chemistry behind carbon dating dating swansea tinder dating app download blackberry dating site waterford iphone 7 Plus spionage app site de rencontre gratuit adultères
^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
logo_GWNE_PTP
www.facebook.com Polskie Towarzystwo Psychologiczne Bydgoszcz 
W niedzielę 21 września zakończył się XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nt. Psychologia w zmieniającym się świecie.

Organizatorem Zjazdu w tym roku był Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w
Bydgoszcz. 


35 Zjazd Naukowy PTP został zwołany w dniach 18-21 września 2014 roku w Bydgoszczy nt. ?Psychologia w zmieniającym się świecie?. Jego współorganizatorem był Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W Zjeździe uczestniczyło około 900 osób, goście z zagranicy, w tym delegacja Niemieckiego Towarzystwa Psychologicznego na czele z jego Przewodniczącym, Prof. Jurgenem Margrafem. Zjazd gościł również podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prof. Włodzisława Ducha, oraz Wojewodę i Prezydenta  miasta Bydgoszcz.

 

Tezą wiodącą Zjazdu było stwierdzenie, iż psychologia zmienia się w stale zmieniającym się świecie. W tym kontekście Komitet Programowy zaproponował dyskusję nad stanem obecnym dyscypliny, w tym przede wszystkim nad użytecznością aktualnej wiedzy w zrozumieniu funkcjonowania i rozwoju człowieka, jak i stosowanych sposobów poprawy jakości życia jednostek, a także zdrowia społeczeństwa we współczesnym świecie. Postulat ten został skierowany pod adresem zarówno teorii naukowej, jak i praktyki społecznej, w przekonaniu, że ?nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria?. Problem dobrej teorii oraz dobrej praktyki podjęty został w Wykładzie Inauguracyjnym nt. Po co nam psychologia?, który wygłosił Prof. Jerzy Brzeziński. Wskazał on niepokojące zjawiska, a nawet nadużycia spotykane w badaniach i praktyce psychologicznej, a także w kształceniu psychologów. Zwrócił jednocześnie uwagę na to, że w obecnym stanie prawnym zawód psychologa jako zawód zaufania publicznego nie jest w Polsce dostatecznie chroniony.     

 

Biorąc pod uwagę trudności z wdrożeniem Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, najważniejszym wydarzeniem Zjazdu było przyjęcie Uchwały (w załączeniu). Uczestnicy Zjazdu domagają się w niej jak najszybszego zakończenia prac Rządu RP nad ustawową regulacją wykonywania zawodu psychologa. Jednocześnie proponują, aby w obecnym stanie prawnym przywrócić rozporządzeniem MNiSW zapis mówiący o prowadzeniu studiów psychologicznych wyłącznie w trybie jednolitych studiów magisterskich. Uchwałę podpisało kilkuset uczestników Zjazdu, w tym wybitni profesorowie, m. in. Jan Strelau (członek rzeczywisty PAN, były wiceprezes PAN), Janusz Reykowski (członek rzeczywisty PAN), Jerzy Brzeziński (członek rzeczywisty PAN, członek CK ds. TiSN), Dariusz Doliński (członek korespondent PAN), Edward Nęcka (członek korespondent PAN), Bogdan Wojciszke (członek korespondent PAN), Piotr Oleś (przewodniczący Komitetu Psychologii PAN), Bogdan Zawadzki (członek CK ds. TiSN), Maria Lewicka (członek KEJN) i in.  

 

W trakcie Zjazdu przedstawiono 12 wykładów oraz ponad 600 prezentacji, w ramach 72 sympozjów naukowych, 25 sesji tematycznych, 7 dyskusji panelowych, 8 sesji plakatowych oraz 14 warsztatów diagnostycznych i terapeutycznych. W bogatym programie Zjazdu na szczególną uwagę zasługują trzy wątki dyskusji. Po pierwsze, z dużym entuzjazmem podkreślano, że postęp technologiczny i metodologiczny umożliwia współcześnie coraz dokładniejszy pomiar i analizę zachowania ludzkiego. Ponadto, dostępne są coraz tańsze sposoby sekwencjonowania genów, obrazowania przebiegu procesów mózgowych i neuromodulacji w sferze psychicznej. W tym kontekście wielokrotnie przewijało się pytanie o zakres w jakim zgromadzona współcześnie wiedza o biologicznym funkcjonowaniu organizmu pozwala zrozumieć ludzkie zachowanie i jego rozwój. Po drugie, wiele uwagi poświęcono warunkom środowiskowym zachowania ludzi, w tym zmianom społecznym, ekonomicznym i politycznym, jakie dokonują się w naszym kraju. Szczególnie zainteresowanie wzbudzały badania nad zagrożeniami związanymi z rozregulowaniem struktury życia społecznego, w tym życia rodzinnego i zawodowego. Przeważał pogląd, że pomyślne życie i rozwój człowieka współcześnie zależy w coraz większym stopniu od zdolności samoregulacyjnych jednostki. Po trzecie, wielu badaczy wskazywało na coraz większe zagubienie ludzi już nie tylko ?w tłumie?, ale także w ?szumie informacyjnym?. W coraz bardziej złożonej i coraz bardziej niedającej się przewidzieć rzeczywistości, zbyt wielu nie znajduje ?siebie?, swojego ?miejsca? i ?sensu życia?. Uświadamia to konieczność wypracowania i wdrożenia efektywnego systemu pomocy doraźnej w radzeniu sobie ludzi z problemami życia codziennego. Na koniec warto wspomnieć, że w obszarze psychologii stosowanej szczególną uwagę uczestników Zjazdu zwrócił dorobek środowiska polskich psychologów sportu. 
Copyright © 2013  Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Bydgoszczy !